کتب منتشر شده

دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی

مبدع متد الگوریتمی جهت تدوین کتب تخصصی مرجع در علوم پزشکی

برای نخستین بار در کشور

بازتاب انتشار تدوین کتب تخصصی مرجع در علوم پزشکی

با متد الگوریتمی در خبر گزاری ها

خبرگزاری سلامت ایرانیان سینا

لینک خبر

خبرگزاری بسیج

لینک خبر

شبکه اطلاع رسانی راه دانا

لینک خبر

سایت هوشمند خبرفارسی

لینک خبر


ترجمه و تدوین کتاب چکیدۀ الگوریتمی بیماری‌های زنان NOVAK در سال 1388 و بازنگری مجدد آن در سال 1392


ترجمه و تدوین کتاب هورمون شناسی و نازایی

Speroff

در سال 1391

با متد الگوریتمی

جلد اول

 

جلددوم


ترجمه و تدوین کتاب مامایی

Williams

در سالهای 1394 و 1395

با متد الگوریتمی

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

ترجمه و تدوین کتاب مامایی

برگزیده از  ویلیامز 2018

در سال 1397

با متد الگوریتمی

جلد اول

جلد دوم

در سال 1398

جلد سوم

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...