فعالیت های علمی و پژوهشی - دانشگاهی

فعالیت های علمی و پژوهشی

 

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه تهران

از سال 1377 لغایت 1386

 

همکاری با خبرگزاری ایسنا از سال 1390 تاکنون

 

همکاری با وب سایت وزارت بهداشت  از سال 1393 تاکنون

 

همکاری با خبرگزاری سلامت از سال 1393 تاکنون

 

همکاری با خبرگزاری فارس از سال 1395 تاکنون

 

همکاری با خبرگزاری سینا از سال 1395 تاکنون

 

همکاری با هفته نامه همشهری تندرستی از سال 1388 تا سال 1392

 

همکاری با وب سایت نی نی بان  از سال 1394 تاکنون

 

سخنرانی در بیستمین کنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و 

ناباروری کشور، خرداد 1393

 

پذیرش مقاله و ارسال دعوتنامه از طرف

انجمن ارولوژی آمریکا {AUA}

انجمن ارولوژی اروپا {EAU}

در سال 2004

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...