اقدامات جراحی های سرپایی تخصصی

اقدامات جراحی های سرپایی تخصصی

جراحی و بیهوشی‌های سرپائی شامل مجموعه ای از خدمات پزشکی هستند که بدون نیاز به بستری قبلی یا بعدی انجام می شوند.

در این دسته از خدمات حداکثر مدت توقف بیمار بعد از عمل جراحی بیشتر از چند ساعت نبوده، احتمال خطر ضمن و بعد از عمل در حداقل بوده و تمام آزمایشات و اقدامات پاراکلینیکی می‌بایست قبلا انجام شده باشند.

در جراحی‌های سرپایی رژیم های چند حالتی جهت اداره درد بعد از عمل، تهوع و استفراغ سبب ترخیص سریع و رضایتمندی بیشتر بیماران شده و بالطبع  هرچه بیمار سریعتر به سر کار و فعالیت خود برگردد،

از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر میباشد.

 

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...